Klubben

Linköpings Curling Klubb

C/o Johan Hennings Koboltstigen 22, 587 29 Linköping

Styrelse

Göran Carlsson          
Ordförande                 

Johan Hennings 
Sekreterare       
Tel: 076-833 64 72

Roger Walldén
Kassör

Michael Roxin
Ledamot

Johan Sundberg
Ledamot